Huisartsenpraktijk Termolen

 

Resultaten en vragen

 

 

Voor volgende zaken moet er steeds een afspraak gemaakt worden:

 

  • Bespreken van NMR/CT/RX uitslagen

  • Voorschrijven en verlengen van medicatie/werkonbekwaamheid

  • Verwijsbrieven

 

Dr. Bertels: Bij voorkeur in de voormiddag bellen.

 

Dr. Houben: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter.

Dokter Houben belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

Dr. Robaeys: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter.

Dokter Robaeys belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

Dr. Vanbrabant: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter. Dokter Vanbrabant belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

 

 

 

Globaal medisch dossier

 

Een Globaal Medisch Dossier brengt al uw medische gegevens samen in één dossier.

Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten makkelijker opvragen en onnodige onderzoeken vermijden: als wij goed op de hoogte zijn van uw medische situatie en uptodate worden gehouden met de onderzoeken die lopende zijn krijgen we de mogelijkheid om uw een zo een goed mogelijke zorg te verlenen.

Als “beloning” dat u 1 huisartsenpraktijk uitkiest zal u in die praktijk zal daar uw remgeld laag blijven (4 euro).

 

Wat kost dit voor u?

 

Een globaal medisch dossier is gratis en wordt 1x per kalenderjaar geopend of verlengd door uw huisarts, dit naar aanleiding van een raadpleging of een bezoek.

 

Wat hebben we hiervoor nodig?

 

U brengt 1x per jaar 2 mutualiteitsklevertjes mee naar de consultatie.

Ook biedt u uw id-kaart aan (zeker in het geval er een adres of mutualiteitswijziging gebeurd is).

 

Als u de klevertjes toch bent vergeten mee te nemen tijdens de consultatie, breng deze dan toch zo snel mogelijk binnen of deponeer ze in een enveloppen (met  de naam van je huisarts erop genoteerd) in de brievenbus van onze groepspraktijk.

 

Vermeld bij een bezoek in een ziekenhuis (voor opname of ambulant onderzoek ) altijd de huidige huisartsenpraktijk zodat de documentatie kan doorgestuurd worden.

 

Bij een bezoek aan een psychiater, kinesist of psycholoog mag u steeds vragen om de opgestelde verslagen (indien dit voor u ok is) naar ons door te sturen. Zo kunnen wij de lopende zaken goed mee opvolgen.

 

 

Voorschrijven van medicatie

 

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Uw huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag!

 

Voor nieuwe medicatie dient u altijd op raadpleging langs te komen. Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat een nieuw medisch onderzoek nodig is.

 

 

 

Correcte staalname van uw urine

 

Controle op urineweginfecties

­
Laat het eerste deel van de urinestraal in het toilet lopen.

Zonder de straal te onderbreken: vang het middenste deel van de urinestraal op in het potje.

Laat ook het laatste deel in het toilet weglopen.

Sluit het potje goed en noteer uw naam erop. Breng het staal zo snel mogelijk naar uw huisarts + neem een klevertje mee.

 

Controle op SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen (chlamydia en gonorrhea) )

 

Vang de eerste urine van de dag (dus nu wel de allereerste urinestraal ) (en u mag 4 uur niet geplast hebben) op in een ander potje .
(nota: nazicht voor hiv, hepatitis etc ) dient wel te gebeuren op bloed.

­

 

 

 

 

Belangrijke mededelingen