Huisartsenpraktijk Termolen

 

 

 

Nieuw bij ons in de praktijk:

de elektronische facturatie

 

Na een raadpleging ontvang je van je zorgverlener een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen. 
Door de digitalisering kunnen huisartsen er voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat getuigschrift is het eAttest.
Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts. Maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je arts en je ziekenfonds. 
Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven. Dit moet je niet indienen bij je ziekenfonds. Hou het bewijs evenwel bij tot de tegemoetkoming op je rekening staat of indien je aanspraak maakt op een aanvullende terugbetaling van een extra verzekering. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je ook informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.


Voordelen
•    Minder administratie.
•    Automatische terugbetaling zonder het risico om attesten te verliezen.
•    Snellere terugbetaling.
•    Goed voor het milieu wegens minder papierverbruik.

 

Niet verplicht
Het eAttest is het niet verplicht. Elke huisarts kan zelf kiezen om het eAttest al dan niet te gebruiken. Je kunt vragen om het te doen, maar de beslissing ligt bij je arts.

 

meer info op: https://www.cm.be/wat-te-doen/ziekte-ongeval/terugbetaling-ziektekosten/eattest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten en vragen

 

Voor volgende zaken moet er steeds een afspraak gemaakt worden:

 

  • Bespreken van NMR/CT/RX uitslagen

  • Voorschrijven en verlengen van medicatie/werkonbekwaamheid

  • Verwijsbrieven

 

Dr. Bertels: Bij voorkeur in de voormiddag bellen.

 

Dr. Houben: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter.

Dokter Houben belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

Dr. Robaeys: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter.

Dokter Robaeys belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

Dr. Vanbrabant: Indien u in de voormiddag belt, dan wordt uw boodschap opgeschreven voor de dokter. Dokter Vanbrabant belt haar patiënten terug na 12u (na de laatste voormiddag consultatie).

 

 

Voorschrijven van medicatie

 

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Uw huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag!

 

Voor nieuwe medicatie dient u altijd op raadpleging langs te komen. Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat een nieuw medisch onderzoek nodig is.

 

 

 

Correcte staalname van uw urine

 

Controle op urineweginfecties

­
Laat het eerste deel van de urinestraal in het toilet lopen.

Zonder de straal te onderbreken: vang het middenste deel van de urinestraal op in het potje.

Laat ook het laatste deel in het toilet weglopen.

Sluit het potje goed en noteer uw naam erop. Breng het staal zo snel mogelijk naar uw huisarts + neem een klevertje mee.

 

Controle op SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen (chlamydia en gonorrhea) )

 

Vang de eerste urine van de dag (dus nu wel de allereerste urinestraal ) (en u mag 4 uur niet geplast hebben) op in een ander potje .
(nota: nazicht voor hiv, hepatitis etc ) dient wel te gebeuren op bloed.

­

 

 

 

 

Nieuws / belangrijke mededelingen